Menu

 Časté otázky (FAQ)

hjg

FAQ  

 

Pri kontakte so stálymi alebo potencionálnymi zákazníkmi často narážame na mnoho otázok, ktoré sa často opakujú. Radi by sme touto formou na tieto otázky reagovali:

 

Aký je rozdiel medzi mostovým a plotrovým laserom ?

Mostový laser používa laserovú hlavu s galvanometrickým skenovaním a pohyb laserového lúča je riadený zrkadlom. Táto technológia teda umožňuje rezať s ďaleko väčšími rychlosťami (až 9m za sekundu) a s výrazne vyššou presnosťou. Presnosť a rýchlosť je extrémne dôležitá obzvlášť pri rezaní vrstiev textilu, aby nedochádzalo k rezu do ďalšej vrstvy alebo ku spáleniu materiálu.

 

Je možné vaše laserové stroje použiť aj na iné materiály než textil ?

Stroje sú vybavené CO2 laserom a je teda možné ich použiť aj na iné materiály vhodné pre lasery tohto typu, ako je papier, plast, drevo a ďalšie.

 

Aký je rozdiel medzi štandartným a pulsným laserom ?

Pulsný laser je schopný pulsnej koncentrácie výkonu v konkrétnej fázy rezu a teda je možné rezať veľmi tenké kontúry, malé otvory a náročné materiály, ku príkladu silnú prírodnú useň jedným cyklom, aniž by došlo k popáleniu materiálu. U štandartného laseru sa rez na silnom materiáli opakuje a môže teda dojsť k popáleniu alebo zničenie rezaného materiálu.

 

Akým spôsobom sa laser programuje ?

Laser sa programuje na rovnakom programovacom software ako vyšívacie stroje, teda TAJIMA DG/ML by Pulse. V tomto prípade je  pre programovanie možné použiť aj krivky z iných grafických aplikácii, ako je CorelDraw a Adobe Illustrator a importovať ich do DG/ML, kde sú k importovaným krivkám nastavené parametre laserového rezu alebo gravírovanie. Veľkou výhodou je možnosť kombinácie strojového vyšívania s laserovým gravírovaním, zložitými aplikáciami a podobne v jednom okne jedného programu a nie je teda potreba k tvorbe programu pre laser použiť iný software.

Vyhľadať

Vyšívací stroje TajimaTAJIMA je Japonský výrobca vyšívacích strojov. Orientuje sa na vyšívacie stroje, software, príslušenstvo a vývoj nových technologií s cielom....

Vyšívací softwérPULSE Microsystems sa zaoberá vývojom software pre strojové vyšívanie a súvisiacich technologií ako je laser, flitrovanie, tamburovanie.…

Laserové stroje SeitSEIT elettronica je svetovým leaderom v oblasti laserových zariadení pre rezanie a gravírovanie textilných materiálov jako aj špeciálnych mostových laserov....

Hore