Menu

 Tajima DG by Pulse

hjg

Informácie k produktu 

TAJIMA ako dodávateľ software využívá skúsenosti z vývoja a výroby vyšívacích strojov Tajima, a tak môže byť aj software Tajima v praxi odskúšaný pre všetky existujúce vyšívacie technológie. Cieľom programovacieho systému je snaha maximálně zjednodušiť a zkrátťt časovú náročnosť na tvorbu programu a poskytnúť všetky potrebné nástroje k vytváraniu vzorov s maximálnou kvalitou stehovania. Kvalitnú výšivku nie je možné vytvoriť iba na základe softwarových nástrojov. Z tohto dôvodu je značná časť vývoja smerovaná nie len do vývoja nových funkcii a nástrojov, ale predovšetkým do matematických algorytmov pre generovanie stehov. 

Software je navrhnutý ako modulárny systém. Užívateľ tak nemusí kupovať niekoľko rôznych programovacích systémov na rôzne technológie, ale môže ich pohodlne kombinovať v jednom programe na jednej obrazovke. Výhodou je jednoduchosť, možnosť kombinácie technológií v jednom výrobku a samozrejme aj výrazne výhodnejšia cena. Pokiaľ je teda vytváraný vzor, ktorý obsahuje viac technológií, a bude vyrábaný na viac strojoch (kamienky + flitre + laser + tamburovanie + ďalšie), celý motív je vytvorený v jednom programe. Software automaticky generuje niekoľko samostatných programov, ktoré distribuuje na jednotlivé stroje.  

 

Software TAJIMA DG/ML by PULSE používá technologii nazývanú VBE (Vector Based Embroidery), ktorá produkuje presné a kvalitné stehovanie. Miesto tradičného programovania stehov sa tvoria alebo importujú najskôr krivky, ktoré sa potom môžu konvertovať na ľubovoľný typ stehu. TAJIMA DG/ML obdobne ako Adobe Illustrator alebo CorelDraw podporuje krivky "Bezier". Pomocou týchto kriviek sa tvorí krivka jednoduchším spôsobom a zároveň s menším počtom zadaných bodov krivky. Tento systém  garantuje kompatibilitu importu a exportu kriviek z iných grafických aplikácií, ako je CorelDraw a Adobe Illustrator, tak, aby nedochádzalo k deformáciam krivky alebo zmene počtu bodov krivky.

 

Medzi časté požiadavky užívateľov patrí maximálna podpora grafických aplikácií a možnosť využívania grafických funkcií týchto aplikácií. Grafické aplikácie nie sú svojou filosofiou určené k tvorbe vyšívacích programov, ale veľmi často obsahujú užitočné grafické funkcie. Firma Tajima ako COREL Technology Partner na prianie užívateľov vyvinula interface medzi aplikáciami CorelDRAW a TAJIMA DG/ML s názvom DRAW FUSION, ktorý umožňuje pracovať v oboch aplikáciach súčasne na úprave vyšívacieho programu.  

 

Medzi najrozšířenejšie grafické aplikácie dnes patrí CorelDRAW a Adobe Illustrator. Pre užívateľov platformy MAC spoločnosti APPLE a užívateľov grafickej aplikácie Adobe Illustrator bol na trh uvedený nový produkt s názvom Embroidery i2, ktorý integruje plnú funkcionalitu software TAJIMA DG/ML do prostredia aplikácie Adobe Illustrator.

 

Software TAJIMA DG/ML je koncipovaný ako modulárny systém a ponúka široké spektrum úrovní od jednoduchých editačných, tvorbu písmen a nápisov až po profesionálne designerské. Ponúka sa celkovo sedem dodávaných úrovní a desiatky nadstavbových modulov, ako je napríklad LaserFusion, Flitrovanie, Tamburovanie a ďalšie. Užívateľ má teda možnosť zvoliť odpovedajúcu úroveň tak, aby mu vyhovovala ako z hľadiska funkčnosti, tak aj ceny. Software je kompletne lokalizovaný do mnoha rôzných jazykových mutácií vrátane českého jazyka. Na celý systém je poskytovaná komplexná podpora vrátane zaškolenia, konzultácii a hot-line.

Pulse Cloud

Pulse Cloud

Vyhľadať

Vyšívací stroje TajimaTAJIMA je Japonský výrobca vyšívacích strojov. Orientuje sa na vyšívacie stroje, software, príslušenstvo a vývoj nových technologií s cielom....

Vyšívací softwérPULSE Microsystems sa zaoberá vývojom software pre strojové vyšívanie a súvisiacich technologií ako je laser, flitrovanie, tamburovanie.…

Laserové stroje SeitSEIT elettronica je svetovým leaderom v oblasti laserových zariadení pre rezanie a gravírovanie textilných materiálov jako aj špeciálnych mostových laserov....

Hore