Menu

 Centrálne riadenie strojov

hjg

Sieťový management  

Pripojenie a centrálne riadenie vyšívacích strojov dnes patrí k bežným požiadavkám väčšiny užívateľov vyšívacích technológií. Nároky sú však výrazne vyššie ako je iba bežné odosielanie dát. Spoločnosť TAJIMA sa preto orientuje tiež na vývoj sieťových služieb a centrálneho riadenia vyšívacích automatov. Cieľom je prenášať maximum operácií mimo vyšívací stroj a eliminovať časové prestoje a chyby operátorov. Pri častej výmene vzorov a zmene výroby dochádza ku značným časovým prestojom a tým aj k nízkej produktivite. Po implementácii sieťového riadenia dochádza ku zvýšeniu dennej produktivity až o 25%. V kombinácii s PULSE Cloudom prípadne s produktami PULSE ID je možné automatizovať a zefektívniť celý výrobný proces vrátane výroby jedného kusu alebo personalizácii výrobkov rýchlo, jednoducho a s minimálnymi nákladmi. 

 

Výhody

  • Eliminácia pamäťových médií - v minulosti sa na prenášanie dát na stroj využívali dierované pásky, potom diskety, pamäťové karty a USB flash disky. Dnes sú všetky parametry vrátane vzoru načítané stisknutím jedného tlačítka alebo pomocou čítačky čiarového kódu.
  • Rýchly prenos dát - vzor sa načíta do stroja prakticky hneď vrátane všetkých parametrov
  • Spätná väzba - stroj komunikuje obojsmerne. Je možné  vzdialene sledovať stav výroby, vykonávať monitoring, vyhodnocovať efektivitu, pretrhovosť a mnohé ďalšie. Stav výroby je možné zobraziť v internetovom prehliadači alebo kdekoľvek na displeji ľubovoľného mobilného telefónu či tabletu (Pulse ID).
  • Minimálna chybovosť - sieťové riadenie znižuje na minimum chyby spôsobené ľudským faktorom
  • Efektivita - prípravu výroby a jej nastavenie je možné vykonať pred načítaním dát na stroji (napríklad nastavenie farieb, nastavenie rýchlosti, obmedzenie rýchlosti, nastavenie prítlakovej pätky, umiestnenie v ráme a radu ďalších parametrov). Výrazne sa takto znižujú časové prestoje a zvyšuje produktivita
  • Eliminácia výstupov z tlačiarne - správy a hlásenia pre každý vzor sa zobrazujú priamo na ovládacom panele stroja
  • Čiarové kódy - Čítačka čiarového kódu je umiestnená priamo na stroji. Po načítaní kódu sa vzor prenesie do pamäte stroja,  urobí jeho automatické nastavenie a zobrazí hlásenie pre operátora
  • Klastrovanie hláv - v prípade modulárneho systému je možné nastaviť viac strojov súčasne v jednom kroku
  • Pulse ID - v prípade implementácie Pulse ID produktov môžeme automatizovať celý výrobný proces a výrazne tak znížiť náklady na ľudské zdroje
  • A ďalšie ....

Popis

 

Architektúra

Sieťová komunikácia strojov TAJIMA v lokálnej sieti využíva komunikačný protokol TCP/IP a architektúru klient/server. Pripojenie stroja je jednoduchou záležitosťou, avšak musia byť dodržané zásady nastavenia lokálnej počítačovej siete. Pokiaľ je sieť pripravená správne, stačí povoliť na stroji sieťovú komunikáciu. Po povolení LAN siete stroj získa IP adresu z DHCP serveru, prehľadá sieť a automaticky sa pripojí k sieťovej službe.

 

Sieťová Služba

Komunikáciu medzi jednotlivými užívateľmi a vyšívacími strojmi  sprostredkováva sieťová služba DESIGN Spooler. Táto sieťová služba vybavuje požiadavky jednotlivých strojov a ukladá do centrálnej databázy informácie získané v priebehu výroby od vyšívacích strojov. Služba môže být spustená na ľubovoľnom počítači v sieti. Na túto službu môžu byť naviazané ďalšie softwarové produkty a nástroje, ako je PulseCloud. Napojením sa na cloudové služby užívateľ získa prístup ku všetkým pripojeným vyšívacím strojom z akéhokoľvek miesta a z ľubovoľného mobilného zariadenia.

 

Načítanie dát

Načítanie dát na stroji prebieha pomocou tlačítok alebo s využitím čítačky čiarového kódu. Vzory sú načítané z fronty vzorov pripravených k výrobe alebo zo zdieľanej zložky (iba čiarový kód). Systém je navrhnutý prr maximálnu jednoduchosť pre obsluhu vyšívacích strojov.

Pulse Cloud

Pulse Cloud

Vyhľadať

Vyšívací stroje TajimaTAJIMA je Japonský výrobca vyšívacích strojov. Orientuje sa na vyšívacie stroje, software, príslušenstvo a vývoj nových technologií s cielom....

Vyšívací softwérPULSE Microsystems sa zaoberá vývojom software pre strojové vyšívanie a súvisiacich technologií ako je laser, flitrovanie, tamburovanie.…

Laserové stroje SeitSEIT elettronica je svetovým leaderom v oblasti laserových zariadení pre rezanie a gravírovanie textilných materiálov jako aj špeciálnych mostových laserov....

Hore