Menu

 Pulse ID Networking

hjg

Automatizácia - PULSE ID  

Riešenie PULSE ID Automation zvyšuje efektivitu v oblasti vyšívania personalizovaných výrobkov, eliminuje chybovosť, zjednodušuje výrobný proces znižuje náklady na výrobu.

PulseID Enterprise Networking poskytuje nevyhnutné nástroje Business Intelligence a konektivitu s vyšívacími strojmi na zvýšenie produktivity a riadenie výroby. Spoľahlivé riešenie načítania dát do vyšívacích strojov umožňuje operátorom strojov načítať data priamo z centralizovanej databáze priamo na stroji s využitím čítačky čiarového kódu. Riešenie zbiera staršie data aj z vyšívacích strojov a umožňuje tak detailne sledovať výrobu a produktivitu jednotlivých vyšívacích strojov alebo operátorov. S využitím zostáv a grafických výstupov týkajúcich sa výroby je možné výrobu jednoducho riadiť, vyhodnocovať a nastaviť tak, aby bolo docielená maximálna možná produktivita a profitabilita.

So sieťovým riadením vyšívacích strojov máme bohaté skúsenosti vrátane spoločnosti Pulse. Sieťové riešenia spoločnosti Pulse sú prevádzkované  v mnohých spoločnostiach a firmách, vrátane firiem v českej a slovenskej republike. Sieťové riadenie poskytuje spoločnostiam úplne kontrolovať, riadiť a optimalizovať celý proces výroby v akomkoľvek rozsahu. Pulse ID je ľahko rozšíriteľná a konfigurovateľné riešenie, ktoré rastie s potrebami spoločnosti v ktorej je nastavené a je pripravené vybavovať objednávky od jednej až po tisícky objednávok denne.

 

Popis

Efektivita Operátorov Vyšívacích Strojov

Pulse ID Enterprise Networking umožňuje operátorom vyšívacích automatov načítať vzory priamo do pamäte stroja vrátane nevyhnutných parametrov a nastavenie čítačky čiarového kódu. Eliminuje sa tak zložitá príprava výroby a časové prestoje spôsobené zložitým načítaním dát a nastavením parametrov výroby na vyšívacom stroji. Zostavy vyhodnotení efektivity operátorov a jednotlivých strojov sú dnes prakticky nevyhnutnou záležitosťou. Zostavy je možné zobrazovať v konkrétnych obdobiach a časoch podľa prihlásených operátorov a je tak jednoduché plánovať budúcu výrobu a motivovať operátorov vyšívacích strojov k vyšším výkonom.

 • Monitoring prihlásenia a odhlásenia jednotlivých operátorov
 • Priebeh aktuálnej výroby
 • Počet kusov vyrobených za jednotku času
 • Počet opakovaných vyšívaní
 • Zoznam výrobkov podľa operátora
 • a ďalšie iné ...


Štatistika Strojov

Pulse ID Entreprise Networking umožňuje monitorovať každú operáciu na vyšívacom stroji z aktuálneho stavu stroja. Všetky údaje sú ukládané do centrálnej databázy a môžu byť veľmi detailne vyhodnocované. Zostavy produktivity je možné zobraziť pomocou webového rozhrania administrátora kedykoľvek a kdekoľvek. 

 • Celkový čas prevádzky stroja
 • Počet vyšitých kusov
 • Množstvo generovaných stehov za hodinu
 • Zoznam dokončených úloh
 • a mnohé ďalšie ...

Vyhľadať

Vyšívací stroje TajimaTAJIMA je Japonský výrobca vyšívacích strojov. Orientuje sa na vyšívacie stroje, software, príslušenstvo a vývoj nových technologií s cielom....

Vyšívací softwérPULSE Microsystems sa zaoberá vývojom software pre strojové vyšívanie a súvisiacich technologií ako je laser, flitrovanie, tamburovanie.…

Laserové stroje SeitSEIT elettronica je svetovým leaderom v oblasti laserových zariadení pre rezanie a gravírovanie textilných materiálov jako aj špeciálnych mostových laserov....

Hore