Menu

 CorelDraw Fusion

hjg

Podpora grafických aplikácii  

Práca s vektorovými predlohami dnes patrí k bežným požiadavkom na vyšívací software, a preto firma TAJIMA vývoj softwareu smeruje k maximálnej možnej podpore ostatných grafických aplikácií, ako je aj CorelDRAW. Užívateľ dnes nevyžaduje len holý import krivky, ale predpokladá aj prevod ostatných parametrov nastavení kriviek a objektov. Ďalej je vyžadovaná 100% kompatibilita s krivkami BEZIER a prevod kriviek tak, aby nedochádzalo k deformáciam krivky, a zachovala sa tak krivka pôvodná. Tajima teda nadviazala úzku spoluprácu s firmou COREL, a tak vznikol nový nástroj pre CorelDRAW s názvom CorelDRAW Fusion, ktorý umožňuje programovať vyšívacie stroje s využitím grafickej aplikácie CorelDRAW.  

Corel DrawFusion je plug-in pre grafickú aplikáciu Corel DRAW, pomocou ktorého je možné zlúčiť vyšívacie funkcie z DG/ML a grafickej funkcie z CorelDRAW do jedného produktu (Plug-in je obsiahnutý vo všetkých úrovniach produktovej rady TAJIMA DG).  Grafické nástroje CorelDraw vrátane nástrojov TAJIMA DG v jednom okne a jednej aplikácii. Pomocou tohto systému je možné automaticky konvertovať krivky podľa zadaných parametrov na stehové segmenty a opačne. Výhodou sú nie len širšie možnosti importu a exportu, ale aj možnosti využitia nástrojov z oboch aplikácii v jednom vzore. DrawFusion plugin je obsiahnutý priamo v inštalácii CorelDraw verzie 12 a vyššej.

CorelDRAW Fusion ponúka dve varianty práce s vektorovou predlohou a to plne automatickú alebo manuálnu. Manuálna varianta je tradičný import súboru s prenosom jednotlivých objektov. Programátor potom importovaným krivkám priradí stehové parametre, ako je sklon stehovania, typ stehu, hustoty a ďalšie, podľa nasledujúceho modelu.

 

Bežný import kriviek

 

Druhou variantou je využitie plnej funkcionality Corel Draw Fusion. V tomto prípade užívateľ iba nastaví parametre stehovej konverzie a zvolí typ materiálu, na ktorý bude vzor vyšívaný. Software potom sám priradí objektom stehové parametre a vygeneruje stehový súbor pre stroj. Užívateľ má samozrejme aj možnosť prípadne doplniť alebo zmeniť jednotlivé vlastnosti vygenerovaných stehových segmentov, zmeniť typ stehu, hustoty a podobne pre ľubovolný objekt vo vzore.  

 

Corel Draw Fusion PlugIn

 

Corel Technology Partner Alliance

Pulse Cloud

Pulse Cloud

Vyhľadať

Vyšívací stroje TajimaTAJIMA je Japonský výrobca vyšívacích strojov. Orientuje sa na vyšívacie stroje, software, príslušenstvo a vývoj nových technologií s cielom....

Vyšívací softwérPULSE Microsystems sa zaoberá vývojom software pre strojové vyšívanie a súvisiacich technologií ako je laser, flitrovanie, tamburovanie.…

Laserové stroje SeitSEIT elettronica je svetovým leaderom v oblasti laserových zariadení pre rezanie a gravírovanie textilných materiálov jako aj špeciálnych mostových laserov....

Hore