Menu

 Časté otázky (FAQ)

hjg

Časté dotazy  

Pri kontakte so stávajícími alebo potencionálnymi zákazníkmi často narážame na veľa otázok, ktoré sa často opakujú. Radi by sme touto formou na tieto otázky reagovali:
 
Sú Vámi dodávané stroje certifikováné podľa noriem EU ?
Odpoveď:
Ano. Všetky stroje, ktoré dodáváme na český a slovenský trh, sú certifikované podľa noriem, ktoré Europská Únia u týchto zariadení vyžaduje. Jedná sa o normy 73/23/EEC (Určité medze napätia), 83/336/EEC (Elektromagnetická kompatibilita), 98/37/EC (Stroje). K strojom je dodávaná česká dokumentácia v rozsahu cca 300 stran pre každú modelovú radu stroja vrátane bezpečnostných štítkov v češtine a kopiu certifikátov, ktoré možu byť vyžadované kotrolami z hygieny, obchodnej inšpekcie, atď.
 
Prečo nie sú k strojom uvádzané ceny ?
Odpoveď:
Ceny jednotlivých strojov sa kalkulujú podla kurzu JPY a podla ďalších parametrov ako je typ stroja, vybavenia stroja, služby a software. Potreby každého uživateľa sú odlišné. Vetšinou pre potencionálnych zákazníkov pripravujeme individualne prezentáciu, kde sú objasnené aj všetky otázky a prípadné požiadavky na výrobnú technológiu. Podla týchto kritérií potom pripravujeme individuálnu cenovú ponuku. Ponúknutú cenu zákazníkom vždy garantujeme do doby uvedenej v cenovej ponuke. 
 
Ponúkate aj alternatívne spôsoby financovania ?
Odpoveď:
Okrem finančného leasingu skutečne existujú aj ďaľšie alternatívne spôsoby financovania. Tieto možnosti sú však ponúkané iba na základe osobného jednania.
 
Na Vašich stránkách ponúkate modulárny systém a viachlavové automaty. 
Je vhodnejšie zvoliť modulárny systém zložený napríklad zo štyroch hláv alebo štvorhlavový automat ?
Odpoveď:
Všetko závisí na typu výroby. Modulárny systém je vhodný pre kusovú výrobu, ako sú napríklad malé série do 10-ti kusov, vzorky, menovky a podobne. Pre väčšiu výrobu je tento systém naprosto nevhodný z časových dôvodov, priestorov a väčšej náročnosti na obsluhu. Príkladom je napríklad výroba nášiviek. V tomto prípadě je nutné u štyroch hláv vymeniť 4 bordurové rámy. U štvorhlavového stroja iba jeden. U tohoto typu výroby teda nedochádza na štvorhlavovém stroji k velkým časovým strátam a veľkej spotrebe materiálu, pretože vyšívaný materiál je napnutý v jednom veľkom ráme.
Modulárny stroj je aj viac náročnější na bežnú údržbu ako stroj štandardný. Jednotlivé mechanické časti sa musia udžovať (mazať a čistiť). Štandardný štvorhlavový stroj je napríklad vybavený 4-mi motormi (hlavná hriadeľ, rám X a Y, zmena farby) + súvisiacie mechanické časti (prevody, remene, ...). U modulárneho systému pracuje každá hlava samostatne a počet napríklad motorov a súvisiacich častí je teda štornásobný (celkovo 16 motorov a súvisiacich častí). 
Na kusové zákazky a veľmi malé série je teda doporučené použíť modulárny systém. Na štandardnú výrobu je vo väčšine prípadov najvhodnejšie zvoliť kombináciu, napríklad jednohlavový + štvorhlavový stroj.
 
Aké je obsadenie strojov TAJIMA na Českom a Slovenskom trhu ?
Odpoveď:
Za obsadením značky TAJIMA na Českom a Sloveskom trhu stojí prevážne rada spokojných užívateľov a ichž počet činí zhruba 85% vyšívacích kapacít. Vyrába sa tu na viace ako 409 strojoch s celkovým počtom väčším než 1.930 hlav.
 
Ako sú stroje náročné na obsluhu ?
Odpoveď:
Vyšívacie stroje TAJIMA sú navrhnuté ako priemyselné automaty s jednoduchým a intuitvnym ovládaním tak, aby stroj bol schopný obsluhovať človek s minimálnym vzdeláním a nemusel mať žiadné skúsenosti s obsluhou počítača. Preto sú stroje vybavené aj vlastným ovládacím panelom. Za touto filozofiou stoja predovšetkým skúsenosti zo sveta kedy v mnohých prípadoch obsluha nevie ani čítať a písať. Preto je aj ovládanie lokalizované do miestnej jazykovej mutácie s maximálnym počtom intuitivnych prvkov, ako sú ikony a interaktívna funkcionalita.
 
Aká je náročnosť na programovanie ?
Odpoveď:
Programovanie je pravým opakom obsluhy stroja. Programátor je prakticky nositelom know-how a zásadným spôsobom ovplivňuje kvalitu a ekonomiku výroby. Základom kvalitnej výšivky je dobre zpracovaný program a optimálne zvolená technologia výroby na stroji.
 
Pre aký obor strojovej výšivky sú stroje TAJIMA vhodné ?
Odpoveď:
TAJIMA vyrába kompletnú modelovú radu vyšívacích automatov určených pro výrobu bežných reklamných výšiviek až po veľmi zložité výšivky módneho charakteru s rôznymi technológiami výroby (laser, tamburovanie, kordovanie, atď.). Vďaka 60 ročnej tradícii výrobcu dodávame všetky vo svete existujúce vyšívacie technológie.
 
Poskytujete výhody zakazníkom strojov TAJIMA ?
Odpoveď:
Áno. Užívateľom strojov TAJIMA ponúkame kompletné zázemie vrátane servisu a technologickej podpory ako software tak aj technologiu výroby. Ďalej poskytujeme výrazne výhodnejšie podmienky pri nákupoch spotrebného materiálu a to ako cenovo tak aj platebne. Niektoré produkty a spotrebné materiály, sú ponúkaneé iba užívateľom strojov TAJIMA.
 
Akým spôsobom je zaisťovaný servis ?
Odpoveď:
Servisné zázemie ponúkame iba užívateľom nami dodávaných strojov zo servisných stredísk v Prahe, Domažlicich a Púchove. Naša firma disponuje veľkým skladovým zázemím náhradných dielov. Na servisné požiadavky jsme schopní reagovať vo veľmi krátkom čase.

Vyhľadať

Vyšívací stroje TajimaTAJIMA je Japonský výrobca vyšívacích strojov. Orientuje sa na vyšívacie stroje, software, príslušenstvo a vývoj nových technologií s cielom....

Vyšívací softwérPULSE Microsystems sa zaoberá vývojom software pre strojové vyšívanie a súvisiacich technologií ako je laser, flitrovanie, tamburovanie.…

Laserové stroje SeitSEIT elettronica je svetovým leaderom v oblasti laserových zariadení pre rezanie a gravírovanie textilných materiálov jako aj špeciálnych mostových laserov....

Hore