Menu

 Tajima DG Maestro

hjg

Vyšívací software - úroveň Ultimate  

Maestro je kompletný, sofistikovaný a objektovo orientovaný grafický systém určený pre užívateľov s vysokou odbornosťou a poskytuje im profesionálne nástroje pre tvorbu komplexných a zložitých vzorov. Okrem rozšírenej funkcionality a automatických funkcií ponúka všetkú dostupnú funkcionalitu úrovne ARTIST PLUS a nižších. Software je multijazyčný a je samozrejme dodávaný aj v českej jazykovej mutácii.

Nástroje

CorelDraw Fusion

Corel DrawFusion je plug-in pre grafickú aplikáciu Corel DRAW, pomocou ktorého je možné zlúčiť vyšívacie funkcie z DG/ML a grafické funkcie z CorelDRAW do jedného produktu (Plug-in je obsiahnutý vo všetkých úrovniach produktovej rady TAJIMA DG). Grafické nástroje CorelDraw vrátane nástrojov TAJIMA DG v jednom okne a jednej aplikácie). Pomocou tohoto systému je možné automaticky konvertovať krivky podľa zadaných parametrov na stehové segmenty a opačne. Výhodou sú nie len širšie možnosti importu a exportu, ale aj možnosť využitia nástrojov z oboch aplikácií v jednom vzore. Bližšie informácie CorelDraw Fusion

Editácia kriviek

Software poskytuje nástroje pre jednoduchú editáciu prostredníctvom robustných nástrojov pre editáciu kriviek. Nástroje ako "Power copy" a "Power move" vykonajú viacej činností naraz ako je zmena veľkosti, otáčanie, zkosenie a ďalšie. Rychlý prístup na formulár vlastností poskytuje užívateľovi možnosť modifikovať rôzné vlastnosti stehov, ako je hustota, typ stehu, faba nite a podstehovania pre každý jednotlivý segment. Funkcia pre prehliadanie zobrazuje kód farby k segmentu a pomáha editovať vzor jednoducho a rýchlo. Nástroj "Správca objektov" zobrazuje informácie o kódoch farieb segmentov a typoch stehov. Je možné skrývať, zobrazovať, zamykať a editovať skupiny segmentov alebo segmenty samostatne. 3D náhľad poskytuje realistický náhľad vyšitého vzoru. Patentovaná technológia "Stehy na Krivky" umožňuje transformovať časť a alebo všetky stehy na vektory, a následne s nimi aj pracovať.  

Stehový Procesor

Stehový procesor je nástroj, ktorý umožňuje hromadne meniť parametre celého vzoru, a znížiť tak celkový počet stehov programu. Celkový počet stehov má vpliv na strojový čas a zásadným spôsobom tak ovplivňuje celkovú ekonomiku výroby. Stehový procesor umožňuje zadať požadovaný počet stehov výšivky a systém sám navrhne optimálnu zmenu parametrov vzoru.

X,Y - kompenzácie

Pri vyšívaní dochádza k sťahovaniu materiálu. DG štandartne ponúka parametre kompenzácie (absolutna - podľa zadanej dĺžky, percentuálna - podľa dĺžky stehu v percentách). V niektorých prípadoch je stiahnutie materiálu rozdielne pre osu X a Y. Úroveň Maestro ponúka možnosť definície vzniku kompenzácie pre osu X i Y.

Font Creator

Editor znakových sád

Tajima DG ponúka celú radu hotových písmen pre vyšívanie. Úroveň Maestro obsahuje ďalšie nástroje pre tvorbu vlastných znakových sád, vrátane nástroja pre konverziu True-Type Fontov.

 

Pulse Cloud

Pulse Cloud

Vyhľadať

Vyšívací stroje TajimaTAJIMA je Japonský výrobca vyšívacích strojov. Orientuje sa na vyšívacie stroje, software, príslušenstvo a vývoj nových technologií s cielom....

Vyšívací softwérPULSE Microsystems sa zaoberá vývojom software pre strojové vyšívanie a súvisiacich technologií ako je laser, flitrovanie, tamburovanie.…

Laserové stroje SeitSEIT elettronica je svetovým leaderom v oblasti laserových zariadení pre rezanie a gravírovanie textilných materiálov jako aj špeciálnych mostových laserov....

Hore