Menu

 AFC

hjg

Automatické podávanie metráže  

Automatické podávanie metrážeTechnológia
Automatický systém upínania a podávania metráže s novým mechanizmom (patent).

Nastaviteľný napínací mechanizmus
Napätie a uchytenie materiálu v ráme je zaistené novým napínacím mechanizmom. Tento mechanizmus umožňuje odlišné nastavenie upnutie podľa typu vyšívaného materiálu.

Funkcia posúvania metráže
Interval medzi jednotlivými vzormi môže byť nastavený podľa potreby obsluhy pomocou tejto funkcie.

 

 

Produktový list AFC (ENG)


 

Automatické posouvání metráže

 

 DCP

hjg

Elektronicky řízená patka  

 

Technológia

DCP (Digitally Controled Presser Foot) je nový systém riadenia prítlakovej pätky pre vyšívacie stroje TAJIMA. Je možné nastaviť zdvih, dolnú úvrať i časovanie pätky proti pohybu ihlovej tyče. Nastavenie je možné vykonávať na ovládacom panele stroja u každého zvoleného kroku zmeny ihly, alebo v programovacom software pre každý jednotlivý objekt. Pohon pätky je riešený samostatným motorom.

Využitie

Elektronicky riadená pätka vždy zaručuje optimálny prítlak podľa použitej hrúbky a typu materiálu. V niektorých prípadoch materiál pri vyšívaní vibruje. Je preto vhodné zmeniť časovanie pätky tak, aby bol materiál fixovaný na stehovú dosku do okamžiku, kedy ihla opustí materiál. Pri použití hrubších materiálov ich prítlaková pätka môže silnejšie stlačiť alebo poškodiť. V takom prípade sa elektronickej pätke nastaví vyššia poloha dolnej úvrate a pätka tak materiál zľahka pridrží (napríklad 3D výšivky). Elektronická pätka zásadným spôsobom ovplyvňuje vyšívanie čiapok. Čiapky väčšinou nemajú ideálny tvar a v niektorých miestach môžu vznikať hrbole. Nižší zdvih pätky zabraňuje zdvíhaniu hrboľov, eliminuje lámanie ihiel a zlepšuje kvalitu stehovania. Systém DCP je tak ideálnym pomocníkom a nájde široké uplatnenie pri všetkých typoch výroby od vyšívania drobných nápisov, čiapok, 3D výšiviek, kože, quilting, stretchových materiálov a rady ďalších.

Programovanie

Programovanie elektronicky riadenej pätky podporuje iba software TAJIMA DG ver. 14.x a vyšší. Programové data pre stroj musia byť exportované vo formáte TAJIMA *.TBF (Tajima binary file) alebo *.TCF (Tajima combined file).

Multi kordovací zařízení

 

Galéria

 Flitrovacie aparáty III

hjg

Flitrovacie aparáty typ III (patent)  


Technológia:

Flitrovacie aparáty sú prídavné aparáty pre vyšívacie stroje, ktoré umožňujú prišívanie flitrov plne automaticky. Flitrovacie aparáty sú inštalované priamo na vyšívacom stroji, ich spustenie je riadené krokovým motorom, posuv flitru taktiež krokovými motormi. Výhodou týchto flitrovacích aparátov je možnosť vyšívať rôzne veľkosti a farby flitrov na jednej ihle bez nutnosti odstrihu nite.

Programovanie:
V prípade programovania flitrov musí byť software vybavený programovacími funkciami vrátane funkcie pre zmenu farby flitru. Data pre stroj musí byť exportované v *.TBF nebo *.TCF formáte. V programe je možné kombinovať všetky použité flitry na jednom aparáte. Stroj zmení pri vyšívaní flitre bez toho aby došlo k odstrihu nite. Flitry je možné skladať i vrstviť na seba.

Podporované typy flitrov:
Sú podporované flitry s priemerom 3 až 9 mm.

Požiadavky na stroj:
Flitrovacie aparáty je možné dnes inštalovať na väčšinu vyšívacích strojov TAJIMA.

Rýchlosť vyšívania:
Flitrovacíie aparáty sú konštruované ako vysokorýchlostné, maximálna rýchlosť vyšívania je 1.000 stehov za minútu.

Veľkosti flitrov:
Flitrovacíe aparáty môžu byť vybavené radou nástavcov a vodičov podľa veľkosti použitého flitru. Pre každý rozmer flitru je nutné použiť správný nástavec a vodič.

 

Špecifikácia

Flitrovací aparát III   Flitrovací aparát III   Ukázka flitrovácí techniky

(1) Až štyri typy flitrov môžu byť inštalované na jednej vyšívacej hlave
Dva odlišné rozmery, tvary a farby flitru môžu byť inštalované na jednom flitrovacom aparáte. Pokiaľ je na hlave vyšívacieho stroja inštalovaná ľavá (posledná ihla) pravá (prvá ihla) flitrovací aparát, môžu byť na jednej výšivke použité až štyri rôzne flitre.

 

 

(2) Detekcia prázdneho kotúča
Pokiaľ dochádzajú flitre na kotúči, vyšívací stroj zastaví a nahlásí chybu. Umožňuje tak obsluhe vyšívacieho stroja na problém rýchlo reagovať.

 

(3) Zdvihanie a Spúšťanie aparátu
Na rozdiel od štandardných flitrovacích aparátov sú tieto poháňané samostatným krokovým motorom. Je teda možné manipulovať s každým aparátom na každej vyšívacej hlave samostatne.

 

(4) Vysokorýchlostné flitrovanie 1.000 flitrov/min. !
Pre štandardný režim flitrovania je možné použiť vysokú rýchlosť až do 1.000 flitrov/min. Pokiaľ vzor obsahuje zmenu prepínania veľkosti flitru, je rýchlosť obmedzená na  800 flitrov/min.

 

(5) Manuálne Zdvihnutie/Spúšťanie aparátu
Na aparáte je umiestnený prepínač umožňujúci obsluhe manuálne zdvihnutie alebo spustenie aparátu pre jednoduchšiu manipuláciu s ihlami a lepší prístup k vodičom nití.

 

(6) Kompaktné a užšie prevedenie
Konštrukcia aparátu je navrhnutá tak, aby mohla byť inštalovaná na širšie spektrum modelov vyšívacích strojov vrátane strojov modelovej rady TFGN s počtom hláv väčším než 50 a nižším rozstupom hláv.

 

Katalogový list Flitr-III (ENG)

 

 Časté otázky (FAQ)

hjg

Časté dotazy  

Pri kontakte so stávajícími alebo potencionálnymi zákazníkmi často narážame na veľa otázok, ktoré sa často opakujú. Radi by sme touto formou na tieto otázky reagovali:
 
Sú Vámi dodávané stroje certifikováné podľa noriem EU ?
Odpoveď:
Ano. Všetky stroje, ktoré dodáváme na český a slovenský trh, sú certifikované podľa noriem, ktoré Europská Únia u týchto zariadení vyžaduje. Jedná sa o normy 73/23/EEC (Určité medze napätia), 83/336/EEC (Elektromagnetická kompatibilita), 98/37/EC (Stroje). K strojom je dodávaná česká dokumentácia v rozsahu cca 300 stran pre každú modelovú radu stroja vrátane bezpečnostných štítkov v češtine a kopiu certifikátov, ktoré možu byť vyžadované kotrolami z hygieny, obchodnej inšpekcie, atď.
 
Prečo nie sú k strojom uvádzané ceny ?
Odpoveď:
Ceny jednotlivých strojov sa kalkulujú podla kurzu JPY a podla ďalších parametrov ako je typ stroja, vybavenia stroja, služby a software. Potreby každého uživateľa sú odlišné. Vetšinou pre potencionálnych zákazníkov pripravujeme individualne prezentáciu, kde sú objasnené aj všetky otázky a prípadné požiadavky na výrobnú technológiu. Podla týchto kritérií potom pripravujeme individuálnu cenovú ponuku. Ponúknutú cenu zákazníkom vždy garantujeme do doby uvedenej v cenovej ponuke. 
 
Ponúkate aj alternatívne spôsoby financovania ?
Odpoveď:
Okrem finančného leasingu skutečne existujú aj ďaľšie alternatívne spôsoby financovania. Tieto možnosti sú však ponúkané iba na základe osobného jednania.
 
Na Vašich stránkách ponúkate modulárny systém a viachlavové automaty. 
Je vhodnejšie zvoliť modulárny systém zložený napríklad zo štyroch hláv alebo štvorhlavový automat ?
Odpoveď:
Všetko závisí na typu výroby. Modulárny systém je vhodný pre kusovú výrobu, ako sú napríklad malé série do 10-ti kusov, vzorky, menovky a podobne. Pre väčšiu výrobu je tento systém naprosto nevhodný z časových dôvodov, priestorov a väčšej náročnosti na obsluhu. Príkladom je napríklad výroba nášiviek. V tomto prípadě je nutné u štyroch hláv vymeniť 4 bordurové rámy. U štvorhlavového stroja iba jeden. U tohoto typu výroby teda nedochádza na štvorhlavovém stroji k velkým časovým strátam a veľkej spotrebe materiálu, pretože vyšívaný materiál je napnutý v jednom veľkom ráme.
Modulárny stroj je aj viac náročnější na bežnú údržbu ako stroj štandardný. Jednotlivé mechanické časti sa musia udžovať (mazať a čistiť). Štandardný štvorhlavový stroj je napríklad vybavený 4-mi motormi (hlavná hriadeľ, rám X a Y, zmena farby) + súvisiacie mechanické časti (prevody, remene, ...). U modulárneho systému pracuje každá hlava samostatne a počet napríklad motorov a súvisiacich častí je teda štornásobný (celkovo 16 motorov a súvisiacich častí). 
Na kusové zákazky a veľmi malé série je teda doporučené použíť modulárny systém. Na štandardnú výrobu je vo väčšine prípadov najvhodnejšie zvoliť kombináciu, napríklad jednohlavový + štvorhlavový stroj.
 
Aké je obsadenie strojov TAJIMA na Českom a Slovenskom trhu ?
Odpoveď:
Za obsadením značky TAJIMA na Českom a Sloveskom trhu stojí prevážne rada spokojných užívateľov a ichž počet činí zhruba 85% vyšívacích kapacít. Vyrába sa tu na viace ako 409 strojoch s celkovým počtom väčším než 1.930 hlav.
 
Ako sú stroje náročné na obsluhu ?
Odpoveď:
Vyšívacie stroje TAJIMA sú navrhnuté ako priemyselné automaty s jednoduchým a intuitvnym ovládaním tak, aby stroj bol schopný obsluhovať človek s minimálnym vzdeláním a nemusel mať žiadné skúsenosti s obsluhou počítača. Preto sú stroje vybavené aj vlastným ovládacím panelom. Za touto filozofiou stoja predovšetkým skúsenosti zo sveta kedy v mnohých prípadoch obsluha nevie ani čítať a písať. Preto je aj ovládanie lokalizované do miestnej jazykovej mutácie s maximálnym počtom intuitivnych prvkov, ako sú ikony a interaktívna funkcionalita.
 
Aká je náročnosť na programovanie ?
Odpoveď:
Programovanie je pravým opakom obsluhy stroja. Programátor je prakticky nositelom know-how a zásadným spôsobom ovplivňuje kvalitu a ekonomiku výroby. Základom kvalitnej výšivky je dobre zpracovaný program a optimálne zvolená technologia výroby na stroji.
 
Pre aký obor strojovej výšivky sú stroje TAJIMA vhodné ?
Odpoveď:
TAJIMA vyrába kompletnú modelovú radu vyšívacích automatov určených pro výrobu bežných reklamných výšiviek až po veľmi zložité výšivky módneho charakteru s rôznymi technológiami výroby (laser, tamburovanie, kordovanie, atď.). Vďaka 60 ročnej tradícii výrobcu dodávame všetky vo svete existujúce vyšívacie technológie.
 
Poskytujete výhody zakazníkom strojov TAJIMA ?
Odpoveď:
Áno. Užívateľom strojov TAJIMA ponúkame kompletné zázemie vrátane servisu a technologickej podpory ako software tak aj technologiu výroby. Ďalej poskytujeme výrazne výhodnejšie podmienky pri nákupoch spotrebného materiálu a to ako cenovo tak aj platebne. Niektoré produkty a spotrebné materiály, sú ponúkaneé iba užívateľom strojov TAJIMA.
 
Akým spôsobom je zaisťovaný servis ?
Odpoveď:
Servisné zázemie ponúkame iba užívateľom nami dodávaných strojov zo servisných stredísk v Prahe, Domažlicich a Púchove. Naša firma disponuje veľkým skladovým zázemím náhradných dielov. Na servisné požiadavky jsme schopní reagovať vo veľmi krátkom čase.

 Flitrovacie aparáty IV

hjg

Flitrovacie aparáty typ IV (patent)  

Flitrovací aparát typ IVTechnológia:
Flitrovacie aparáty sú prídavné aparáty pre vyšívacie stroje, ktoré umožňujú prišívanie flitrov plne automaticky. Flitrovacie aparáty sú inštalované priamo na vyšívacom stroji, ich spustenie je ovládané krokovým motorom, posun flitru tiež krokovými motormi. 

Programovanie:
Program pre vyšívací stroj musí byť vybavený príkazmi pre flitrovacie aparáty s podporou zmeny farby flitra a spracovaný v TAJIMA *.TBF formáte..

Podporované typy flitrov:
Sú podporované flitre o priemeroch 2 až 22 mm, vrátane excentrických flitrov a flitrov rôznych tvarov.

Požiadavky na stroj:
Flitrovacie aparáty je dnes možné inštalovať na väčšinu vyšívacích strojov TAJIMA.

Rýchlosť vyšívania:
Flitrovacie aparáty sú konštruované ako vysokorýchlostné, maximálna rýchlosť vyšívania je 1.000 stehov za minútu.

Veľkosti flitrov:
Flitrovacie aparáty môžu byť vybavené radou nástavcov a vodičov podľa veľkosti použitého flitru. Pre každý rozmer flitru je nutné použiť správny nástavec a vodič.

 

Katalogový list Flitr-IV (ENG)


 

Podkategórie

Vyhľadať

Vyšívací stroje TajimaTAJIMA je Japonský výrobca vyšívacích strojov. Orientuje sa na vyšívacie stroje, software, príslušenstvo a vývoj nových technologií s cielom....

Vyšívací softwérPULSE Microsystems sa zaoberá vývojom software pre strojové vyšívanie a súvisiacich technologií ako je laser, flitrovanie, tamburovanie.…

Laserové stroje SeitSEIT elettronica je svetovým leaderom v oblasti laserových zariadení pre rezanie a gravírovanie textilných materiálov jako aj špeciálnych mostových laserov....

Hore